فهرست بستن

بزرگداشت محمد لمین درام

یکشنبه 1391/11/13

جشنواره همبستگی برای محمد یک موفقیت کامل بود. حالا می خواهیم 100 روز پس از مرگش مراسم یادبودی برگزار کنیم. کدام روز مناسبتر از روز عزای ملی است.

ما محمد را فراموش نخواهیم کرد و تا زمانی که پلیس مسئول مرگ او مجازات نشود، آرام نخواهیم گرفت.

بنابراین حلقه دوستان محمد جذاب است: به مراسم بزرگداشت Mouhamed Lamine Dramé در 13 نوامبر 2022 در Kurth-Piehl-Platz بیایید. "عدالت برای محمد".

اما فعالیت های دیگری را نیز آغاز خواهیم کرد! چه کسی می خواهد اهدا کند:

Solidarity International eV, IBAN: DE 86 5019 0000 6100 8005 84, Frankfurter Volksbank – کلیدواژه «Freundeskreis Mouhamed»

آدرس تماس از "دوستان محمد":

Franz Stockert، Oesterholzstrasse 26, 44145 Dortmund

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی