فهرست بستن

درود بر روند آلسا

درود بر آلسا در دادگاه در 21/02/18 هیچ کس داوطلبانه فرار نمی کند - صدای آلسا مفواپون را بشنوید محاکمه آلسا مفواپون علیه کشور…

پیمان همبستگی موریا…

برای کمک های اضطراری به پناهندگان و ساکنان جزایر یونان.بین خودسازماندهی پناهندگان در کمپ موریا در لسبوس/یونان به همراه ساکنان یونانی جزیره و...

سیاست پناهندگان دادگاه 2.0

دادگاه 2.0 علیه سیاست فعلی پناهندگان به عنوان یک پخش زنده پیوندهایی برای تماس با پخش زنده: نسخه آلمانی: https://youtu.be/ThCYjeYer1I فرانسوی: https://youtu.be/r4ttzS1lX بنابراین انگلیسی: https://youtu. be/UEHd2g1_FEs

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی