فهرست بستن

بیانیه ای برای مردم و مطبوعات در مورد پیش نویس قانون جدید نانسی فایزر

روز چهارشنبه، 25 اکتبر 2023، دولت فدرال پیش نویس قانون سیاست های سختگیرانه اخراج و پناهندگی ارائه شده توسط وزیر کشور نانسی فایزر (SPD) را تصویب کرد. همبستگی دوستان پناهنده قاطعانه این موضوع را محکوم می کند...

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی