فهرست بستن

بیانیه ای برای مردم و مطبوعات در مورد پیش نویس قانون جدید نانسی فایزر

روز چهارشنبه، 25 اکتبر 2023، دولت فدرال پیش نویس قانون سیاست های سختگیرانه اخراج و پناهندگی ارائه شده توسط وزیر کشور نانسی فایزر (SPD) را تصویب کرد. همبستگی دوستان پناهنده قاطعانه این موضوع را محکوم می کند...

شکایت قانون اساسی!

آلسا مفواپون، سخنگوی فدرال همبستگی دوستان پناهنده، با نمایندگی شرکت حقوقی Meister&Partner و با همکاری انجمن حقوق آزادی و طرفدار آسیل، یک…

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی