فهرست بستن

ذخیره ظالمانه داده های وکیل رولاند مایستر در سیستم INPOL BKA تحت "جرم با انگیزه سیاسی" در سیستم INPOL BKA تحت "جرم با انگیزه سیاسی"

در پاسخ به پرسشی که توسط وکیل رولاند مایستر در اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) مبنی بر اینکه چه اطلاعاتی درباره او در آنجا ذخیره شده است، BKA اعلام کرد: او…

fa_IRفارسی
رضایت کوکی با بنر واقعی کوکی